VIKTIG INFO INNAN DU ANMÄLER TILL NÅGON KURS/AKTIVITET

Detta är viktigt att du känner till när du anmäler till våra kurser/aktiviteter.

För alla aktiviteter krävs medlemskap i Flat coated retrieverklubben, för de aktiviteter som andra raser får vara med på krävs medlemskap i annan av SKK godkänd rasklubb.
Din kursanmälan är bindande vilket innebär att du är betalningsskyldig för kursavgiften.

Om det finns en reserv som kan ta din plats kan vi betala tillbaka kursavgiften. Du kan själv sälja din plats till någon annan som uppfyller kraven för kursen, men våra eventuella reserver har förtur så hör av dig till oss först.
Skulle din hund vara sjuk eller skadad eller om du har en tik som löper(och kursen ej tillåter löptikar) betalas anmälningsavgiften tillbaka mot uppvisande av intyg av för klubben ”känd” person.
Välkommen med din anmälan


Onnivalp