FRK logga collage_object

Fastställd 2016-09-11


Flatlägret – syfte, mål och förutsättningar

Flattlägret arrangeras i enlighet med FRKs stadgar §1 Mål samt §2 Verksamhet punkt 2.
och 5.


Syfte
Syftet med lägret är att öka kunskapen om flatcoated retrieverns rasspecifika egenskaper,
hur rasen kan utbildas samt hur den kan prövas på jaktprov samt användas i praktisk
jakt.


Mål
Målet med lägret är att fler medlemmar, även de med väldigt begränsade förkunskaper,
ska få verktygen för att kunna utbilda och starta sin flat på jaktprov eller använda sin flat i
praktisk jakt.
Målet är även att skapa en större klubbgemenskap som överbryggar kunskapsmässiga och
geografiska avstånd mellan medlemmarna.


Förutsättningar
• Lägret planeras och arrangeras av Arbetsgruppen för Flattlägret, vilka är direkt
underställda FRKs huvudstyrelse.
• Flattlägret arrangeras en gång per år.
• Kursutbudet ska så långt möjligt erbjuda utbildning på alla nivåer inom främst jakten.
• Lägret arrangeras på olika platser i landet för att fler medlemmar ska kunna delta utan
alltför långa reseavstånd.
• Lägret ska arrangeras utan vinstintresse. Kursavgifterna ska täcka de kostnader som
finns för arrangemanget.