FRK Västra

FLATSHOW 2019

På vår exteriörbedömning 22/5 i Svenshögen deltog 7 hundar.

CK tilldelades: One Shining Night of June och Flatterhaft Puzzlepiece
Stort grattis
🎖

 

 

11/4 Rapport från dagens exteriörbedömning.
Nio hundar visades upp i Svenshögen för domare Jennie Andersson. Fyra hundar tilldelades CK:
Flatterhaft G-T-G, Explicit Don’t Worry Be Happy, Flatterhaft Piece of Mind, Flatterhaft Masterpiece.
Stort tack till domare och deltagare och grattis till alla fina hundar.