HÄLSA

Hälsa och sjukdom hos Flatcoated Retriever

I samarbete med Flatcoated Retrieverklubben driver "Hundgenetikgruppen" vid Sveriges Lantbruksuniversitet och Uppsala universitet en omfattande studie av hälsoläget hos Flatcoated Retriever. Läs om de olika studierna på www.frk.nu

 

Delstudie 1 - Långtidsstudie av årskull född 2012

Målet är att kartlägga hälsan hos en årskull Flatcoated retrivers under 10 års tid. Detta kommer att ge utförlig information om rasens hälsoläge vid olika åldrar. De valpar som föddes under 2012 har inbjudits att lämna ett blodprov och fylla i en hälsoenkät när man går med i studien, för att därefter årligen lämna hälsoinformation. Detta är ett unikt projekt som på lång sikt kommer att ge en god heltäckande bild av rasens hälsa och sjukdomar.

Har du en Flatcoated född 2012 som ännu inte är anmäld till studien är det inte försent. Det är mycket angeläget att så många som möjligt är med. Man går till sin veterinär som tar ett blodprov  och skickar in. Detta är dessutom kostnadsfritt.

 

Delstudie 2  - Webbbaserad dödsfallsregistrering

Här registrerar vi dödsorsaken för att få en tillförlitlig statistik avseende vad Flatcoats dör av. Denna information samlas in oavsett födelseår på den hund som avlidit.

För att få en rättvisande statistik är det mycket viktigt att vi inte bara rapporterar in de hundar som avlidit pga cancer. Forskarna önskar få information om alla dödsfall. Rapporteringen sker via ett webbformulär som finns på Flatcoated Retriverklubbens hemsida. www.frk.nu

Även om det är något år sedan din hund avlidit kan du rapportera in dödsfallet.

 

Delstudie 3 - Tumör/cancerforskning

I denna studie fokuserar man på cancer/tumörer och tar fram statistik, allt för att man skall förstå mer om: Vilka tumörformer som förekommer? Vilka tumörer är vanligast? Skiljer sig tumörfrekvensen mellan gamla och unga hundar, mellan tikar och hanhundar? Mellan jakthundar och sällskapshundar? För att kunna svara på ovanstående frågor behöver man få in information från hundägare vars hundar fått en tumördiagnos.

Dessutom behöver man få in blodprov från alla Flatcoats som fått en tumördiagnos för att kunna studera genetiken som ligger bakom olika cancerformer.

Utöver tumörforskning pågår sedan tidigare genetiska studier av ögonsjukdomar som drabbar Flatcoated retrievers samt renal dysplasi som är en allvarlig njursjukdom.

Vill du veta mer om projektet och hur du kan medverka så finns ytterligare information på http://hunddna.slu.se samt www.frk.nu

Du kan också kontakta hundbiobanken@slu.se om du har frågor kring medverkan.

Så tveka inte, för våra underbara Flatcoats skull, delta i dessa projekt!