Valberedning

För att komma i kontakt med någon i valberedningen, skicka ett mail till;

Linda Jerdenius
1 år (sammankallande)
ljerdenius@gmail.com


Kaj Håkansson
2 år

Låtta Bergstrand
1 år